Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY GLAMOUR LIFE s.r.o

 

I. Rozsah platnosti

Tu uvedené všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetových stránok https://www.glamourlife.sk, bez ohľadu na sídlo zákazníka.

II. Kontaktné údaje

Tieto internetové stránky sú prevádzkované spoločnosťou:

Glamour Life s.r.o

Malinovského 426/54

Čachtice 916 21

 

IČO: 55 406 611   

DIČ: 2121984106 

VAT: SK2121984106

 

Tel: +421911607254

E-mail:  info@glamourlife.sk

 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č.: XXXX/R.

(ďalej len „VOP“).

 

III. Ceny za tovar a služby

Informácie o cenách za tovar a prípadné služby spojené s dodaním tovaru (napr. poštovné), ako aj informácie o prípadných množstevných zľavách sú zobrazené počas nákupu aj počas vytvorenia a odoslania objednávky. K výslednej cene po ukončení objednávky už nie sú prirátané žiadne ďalšie prirážky alebo poplatky. V prípade zmien v cenách v čase medzi objednaním a zaplatením, prípadne dodaním tovaru, sú platné ceny uvedené na objednávke, ak nie je dohodnuté inak.

IV. Objednávka

Tovar a služby je možné objednať prostredníctvom mailu internetových stránok www.glamourlife.sk 

Na vytvorenie objednávky je potrebné sa zaregistrovať, pričom pri registrácii sa vyžadujú len údaje nevyhnutné na úspešné doručenie objednaného tovaru alebo služieb. Viac informácií na stránke Ochrana osobných údajov.

Po každom úspešnom ukončení objednávky sú informácie o všetkých objednaných položkách, dodatkových službách, ich cenách aj o celkovej konečnej cene zaslané na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri registrácii.

V. Úhrada

Tovar a služby je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi. Počas vytvárania objednávky sú ponúknuté všetky dostupné možnosti úhrady a zákazník si môže vybrať tú, ktorá mu najviac vyhovuje. Dostupné možnosti sú závislé od druhu príp. množstva objednaného tovaru a od oblasti, kam sa má tovar prepraviť:

Dobierka – tovar je zaplatený prepravcovi pri jeho doručení. Tovar je prepravovaný – v rámci Slovenska a Českej republiky Slovenskou poštou. Tento spôsob úhrady je možný len v rámci Slovenskej a Českej republiky. Zákazníci v ČR platia za balík v Českých korunách podľa aktuálneho denného kurzu v čase prevzatia tovaru.

Platba vopred – po ukončení objednávky sa automaticky vygeneruje preddavková (proforma) faktúra. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo faktúry (objednávky). Tovar bude odoslaný po pripísaní čiastky na účet predávajúceho (v rámci Slovenska je to obvykle 1 – 2 dni po úhrade, v závislosti od banky zákazníka. Pri platbách zo zahraničia je to obvykle 3 – 5 dní.)

VI. Faktúra

Elektronická faktúra je platným daňovým dokladom; obsahuje adresu, kam má byť tovar dodaný, meno a adresu platcu, spôsob úhrady, splatnosť faktúry, charakteristiku zakúpeného tovaru (názov, množstvo, jednotková cena) a údaje o dodávateľovi. V prípade osobného odberu a platby v hotovosti je vystavený doklad z registračnej pokladnice.

VII. Dodávka

V závislosti od vybraného spôsobu úhrady je tovar odoslaný obvykle v nasledujúci pracovný deň, najneskôr do 48 hodín (v pracovných dňoch) od objednávky (pri spôsobe úhrady Dobierkou, Prevodom) alebo od pripísania úhrady na účet predávajúceho (Platba vopred). Tovar je prepravovaný – v rámci Slovenska a do zahraničia Slovenskou poštou, alebo aktuálne najrýchlejším prepravcom, preto skutočná doba dodania je závislá od prepravcu: obvykle 1 – 2 pracovné dni v rámci Slovenskej republiky, 2 – 7 pracovných dní mimo Slovenskú republiku.

VIII. Poškodenie zásielky pri preprave

Všetky zásielky sú poistené a dopravca za tovar ručí. Odporúčame si vždy zásielku prezrieť pred dopravcom a v prípade poškodenia obalu zásielky ihneď s dopravcom spíšte protokol o poškodení a zásielku nepreberajte! Informujte nás o vzniknutej situácii e-mailom alebo telefonicky podľa kontaktných údajov uvedených v bode 2. a bude Vám bude zaslaná nová zásielka. V prípade, že preberiete dopravou poškodenú zásielku, Vašu neskoršiu reklamáciu nebude možné uznať.

IX. Stornovanie objednávky a vrátenie peňazí

Objednávku je možné stornovať e-mailom alebo telefonicky až do doby odoslania tovaru. Ak už prebehla platba, ale tovar ešte nebol odoslaný, bude zákazníkovi vrátená zaplatená čiastka znížená o prípadné bankové poplatky (napr. v prípade platby uskutočnenej prostredníctvom Platobnej karty, alebo Platbe vopred zo zahraničia).

V prípade, že kupujúci si tovar neprevezme od prepravcu v lehote stanovenej prepravcom a tovar bude vrátený späť predávajúcemu, bude zákazník vyzvaný (podľa kontaktných údajov uvedených pri registrácii – e-mail, telefón) na riešenie vzniknutej situácie. Ak zákazník požiada o vrátenie peňazí, resp. zákazník nebude reagovať na výzvy, bude mu vrátená pomerná časť zaplatenej sumy znížená o náklady spojené s prepravou tovaru (k zákazníkovi a späť od zákazníka k predávajúcemu) a prípadné bankové poplatky súvisiace s vrátením uhradenej čiastky.

Ak tovar už bol odoslaný, nie je možné objednávku stornovať. Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom podľa kontaktných údajov uvedených v bode 2. Je možné tovar vrátiť (nesmie byť poškodený tovar ani originalita balenia) a po vyriešení reklamácie Vám bude vrátená zaplatená čiastka znížená o prípadné dopravné a bankové poplatky.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín 

Odbor výkonu dohľadu 

tn@soi.sk 

tel. č. 032/640 01 09

 

X. Dokumenty na stiahnutie

 

  1. Formulár Reklamačného protokolu Glamour Life s.r.o
  2. Odstúpenie od zmluvy

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 23. 8. 2023.