Obchodná komunikácia

Obchodná činnosť je výmenná činnosť na trhu, ktorá spočíva v kúpe a predaji tovaru, teda činnosť, pri ktorej sa stretáva záujem predávajúceho a kupujúceho.